Zgodovina Skupnosti SRCE

Skupina SRCE (Skupina razvezanih v Cerkvi) je bila ustanovljena leta 2003 na pobudo dveh razvezanih žena, Helene Reščič in Vilme Modrc, ter ob podpori jezuitov, ki so skupini zagotovili prostor in duhovno spremljanje. Prvi duhovni spremljevalec je bil p. Viljem Lovše, v letu 2016 pa ga je nadomestil p. Tomaž Mikuš. Ob ustanovitvi je skupina štela 20 članov. Njen cilj je bil pomagati tistim, ki so že preboleli akutno stanje po razvezi, in jim dati priložnost, da ponovno poiščejo razloge upanja in vere ter možnost dejavnejšega vključevanja v življenje Cerkve. Skupina je bila odprta za vse ljudi z izkušnjo razveze, ne glede na vernost in čas, ki je pretekel od ločitve. Pri okrevanju in duhovni rasti je članom zelo pomagala medsebojna podpora in druženje (redna srečanja, predavanja, izleti, letovanja, delavnice za otroke, praznovanja …).

Po dveh letih se je skupina s posredovanjem patrov jezuitov umestila v Škofijski odbor za družino in se udeleževala letnih sestankov odbora. Na vsaki dve leti je »preverjala« svoje delo in si zastavljala nove cilje na t. i. posvetih, na katerih so sodelovali vsi zainteresirani člani, vsak s svojimi predlogi, vizijo … Prvi posvet je bil leta 2005, naslednji 2007, 2009 in zadnji ob 10-letnici delovanja SRCA 2013 z naslovom Od skupine do skupnosti. Skupina SRCE je imela svoj logo in je izdajala Glasilo SRCE (v začetku kot vir obveščanja članov, prispevki z izletov …), spletna stran je bila postavljena leta 2010.

Že leta 2007 se je skupina začela širiti. V župniji Št. Peter – Otočec je nastala Skupina SRCE Dolenjske, v Ljubljani Skupina SRCE Ljubljana Kašelj – Zalog, pri Sv. Duhu pri Škofji Loki pa Skupina za razporočene Gorenjska. Število članov se je vztrajno povečevalo (2014: 130, 2018: čez 300), tako da ni bilo več prostora za podelitev osebne izkušnje vsakega posameznika in empatično poslušanje, izgubil se je tudi občutek varnosti. Zaradi potrebe po močnejši individualni podpori pri okrevanju po razvezi so začele nastajati nove skupine, ki so delovale vsaka po svojem programu, vse pa v okviru Skupine SRCE, ki se je zato preimenovala v Skupnost SRCE. Prevzela je organizacijo skupnih srečanj in predavanj, duhovnih programov, romanj in izletov, ki so se jih udeleževali vsi člani posameznih skupin.

Med prvimi novimi skupinami so leta 2016 vzniknile skupine za samopomoč Srce ob srcu, ki so delovale po ignacijanski metodi duhovnega pogovora. Ustanovile so se tudi skupine v Ajdovščini, Celju, Radljah ob Dravi, Postojni, Mariboru, Brežicah in Kopru. Vsak, ki je želel ustanoviti skupino za ločene v svojem kraju, je prejel vso podporo z gradivom, uvajanjem v metodo, možnostjo promocije na družbenih omrežjih in uvodnim predavanjem s pričevanji.

V novejšem času je v okviru Skupnosti SRCE pri sv. Jožefu v Ljubljani nastala Skupina za okrevanje po razvezi, ki sledi duhovnemu programu 12 korakov anonimnih alkoholikov, Skupina Seniorjev in Skupina za pare, izvajajo pa se tudi tečaji po programu Divorce Care (Skrb za razvezane). Skupina oz. Skupnost Srce si (je) vseskozi
prizadeva(la) nagovoriti razvezane in jim ponuditi pomoč v stiskah, ki nastajajo ob in po razvezi. Zato je nastopala v javnosti – z oglaševanjem, s  prispevki v tisku, po TV, radiu, na raznih srečanjih …

maša za ločene

Leta 2017 je Skupnost SRCE začela združevati razvezane
iz vse Slovenije. V sodelovanju z Medškofijskim odborom za družino je oktobra
2017 pripravila prvo vseslovensko srečanje z naslovom Življenje po
ločitvi
. Sledila je papeževi pobudi, da morajo razvezani in ponovno
poročeni dobiti jasno sporočilo, da niso izločeni iz Cerkve, da so sprejeti in
da ostajajo del cerkvenega občestva. Pri tem jih navdihuje stavek iz 8.
poglavja apostolske spodbude Radost ljubezni: »Cerkev mora skrbno
spremljati svoje najslabotnejše otroke, ki trpijo zaradi ranjene ali izgubljene
ljubezni, in jim vlivati upanje in zaupanje.«
Srečanje s sv. mašo in nagovorom
ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta je pripomoglo k prepoznavanju potreb
razvezanih v Cerkvi in jih spodbudilo k vključevanju v obstoječe skupine
samopomoči in k nastajanju novih. Vseslovenska srečanja so od tedaj
organizirana vsako leto v oktobru.

Simbol danes:

Simbol leta 2003:

Skupnost_srce_logo
Scroll to top