Velika noč

Velika noč 2024

Na veliki četrtek se spominjamo postavitve evharistije in duhovništva. Naj nam bo dana ganjenost nad tem in hvaležnost. Prosimo Svetega Duha, naj nam pomaga vstopiti v srčiko evharistije in duhovništva, katerega temeljno poslanstvo je služenje. Prav zaradi tega je najprej umil noge svojim učencem in jim tako pokazal, kako on sam služi na zelo konkreten način, in jih povabil, da bi tudi oni vstopili v to njegovo držo. To služenje se nam ponavzočuje v vsakem obhajanju evharistije, da bi mu mogli tudi mi postajati podobni. Na kakšen način in kje smo mu lahko podobni v služenju?

Veliki petek je dan spomina na Jezusovo neizmerno trpljenje zaradi zavrnjenosti njegove in Očetove ljubezni do človeštva in zaradi nepripravljenosti verjeti v moč ljubezni in odpuščanja. Ko bomo v molitvi z njim na križevem potu in smrti na križu, naj Sveti Duh v nas prebudi ganjenost in hvaležnost za to njegovo ljubezen do konca ter zavedanje, da mu povzročamo največjo bolečino, ko mu ne dopustimo, da bi nam podaril odpuščanje in da bi lahko po nas še naprej ljubil in odpuščal. Kje in kako lahko skupaj z njim udejanjamo njegovo ljubezen?

Na veliko soboto smo povabljeni, da bi bili  z Jezusom v grobu. Čeprav je polno priprav na velikonočno praznovanje, si vseeno vzemimo nekaj časa, da vstopimo v molk in prisluhnemo govorici groba in Jezusa v njem. Pravi nam: “Če pšenično zrno ne umre, ne more obroditi sadu.” “Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil.”… Izročimo Jezusu v grobu tudi tisto, kar želimo na vsak način zadržati zase in se nam zdi, da brez tega ne moremo živeti. Naj skupaj z njim umre naša nezdrava navezanost, nesvoboda in zasvojenost, da bomo lahko skupaj z njim vstali v novo življenje. Kaj mu bomo izročili?

Na veliko noč nam vstali Jezus Kristus želi podeliti svoj mir, kot ga je takrat podaril svojim učencem. V veri bodimo z njim in mu dopustimo, da nas po svojem Duhu v polnosti prepoji z močjo svoje zmage nad grehom, zlom in smrtjo ter nam da okušati njegovo veselje, mir, odpuščanje in dejavno ljubezen do nas in vsakega človeka.

Želim vam blagoslovljeno praznovanje velikonočne nedelje in obilja radosti tam, kjer ste, in s tistimi, ki so ob vas. Tam in v tistih vas čaka Vstali. Tam in po tistih se vam želi razodeti, kot se je razodel Magdaleni in apostolom.

p. Ivan Platovnjak 

Velikonočno voščilo

Predragi člani Skupnosti SRCE! 

Povezuje nas skupna bolečina razhoda, razveze oz. ločitve partnerskega odnosa. Povezuje nas veliki petek, trpljenje, bolečina osamljenosti, skrbi in stiske, zavrženosti, nepripadnosti in nepovezanosti s sabo in drugimi. Misel, da vse to pomeni konec in smrt, je nam srčkom zelo poznana in je človeška. Bog pa prihaja tudi k nam, razvezanim v Cerkvi, kot človek, kot Kristus križani, ki je pretrpel vse to, da nam vedno znova kaže novo pot od velikega petka do velike nedelje. To je pot v življenje, v novo življenje v vstajenju. Trpljenje nam samo pokaže, kaj mora umreti, da gremo lahko naprej. Na tej poti imamo drug drugega, da si pomagamo odvaliti težke kamne pred našimi grobovi, zato da vanje lahko ponovno vstopi Bog in nas obudi k novemu. In naj bo v Vstalem Kristusu tudi za vas nova Pot, nova Resnica in novo Življenje. 

Želimo vam lepo preživete in blagoslovljene velikonočne praznike. 

Nataša za Odbor Skupnosti SRCE

Scroll to top