Pravilnik o zasebnosti

SPLOŠNO

 • V Skupnost SRCE spoštujemo vašo zasebnost. Ne glede na to, ali se vpisujete na dogodke ali samo brskate po našem spletnem mestu, želimo, da ste zadovoljni z našim pravilnikom o zasebnosti in varnostnimi ukrepi, s katerimi varujemo vaše osebne podatke.

Če svoje osebne podatke posredujete Skupnosti SRCE ali jih zberemo iz drugih virov, bomo z njimi ravnali v skladu s tem pravilnikom, ki vsebuje tudi glavno vsebino zavezujočih pravil.

Da bi zagotovil pravilno obdelavo vaših osebnih podatkov z ustrezno ravnjo varstva podatkov, je upravljavec podatkov sprejel naslednja načela obdelave:

 • Osebni podatki se obdelujejo na zakonit, pošten in transparenten način.
 • Osebni podatki se zbirajo samo za navedene, izrecne in legitimne namene ter se ne obdelujejo dalje na način, ki bi bil nezdružljiv s temi nameni.
 • Osebni podatki bodo ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno v povezavi z nameni, za katere se obdelujejo.
 • Osebni podatki bodo točni in, kjer je potrebno, posodobljeni, netočne ali nepopolne osebne podatke pa se bo popravilo ali izbrisalo ali pa se bo ustavilo njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Osebnih podatkov se ne bo hranilo v obliki, ki bi omogočala identifikacijo oseb, na katere se podatki nanašajo, za dalj časa, kot je to potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se dalje obdelujejo.
 • Osebne podatke se bo obdelovalo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov.

KDO ZBIRA PODATKE?

 • Z osebnimi podatk upravlja Skupnost SRCE (v nadaljevanju upravljavec podatkov).

To obvestilo o zasebnosti velja za osebne podatke, ki jih zbira upravljavec podatkov v povezavi s storitvami, ki jih ponujamo.

To obvestilo o zasebnosti velja tudi za trženjsko vsebino upravljavca podatkov, vključno s ponudbami in oglasi za izdelke in storitve upravljavca podatkov, ki vam jih pošiljamo na spletnih mestih, preko spletne pošte ali socialnih omrežij.

KATERI OSEBNI PODATKI SE ZBIRAJO?

Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo, ki jo je mogoče uporabiti za neposredno ali posredno identifikacijo določenega posameznika. Ta definicija vključuje osebne podatke, zbrane brez spletne povezave ter po spletu prek naših spletnih mest in socialnih omrežij.

Ko ste v stiku z nami, ste lahko naprošeni, da posredujete svoje osebne podatke. Upravljavec podatkov lahko deli te osebne podatke med vodstvom društva in jih uporablja na način, ki je skladen s tem obvestilom o zasebnosti. Poleg tega jih lahko tudi kombinira z drugimi informacijami, da izboljšamo svoje izdelke, storitve, vsebino in oglaševanje.

Nekatere osebne podatke moramo obdelovati, da vam lahko zagotovimo storitve, ki ste jih zahtevali, nekatere osebne podatke pa lahko zagotovite prostovoljno. Vedno vas bomo obvestili, kateri osebni podatki so potrebni in o tem, kakšne so posledice, če nam takih podatkov ne posredujete, na primer da ne bomo mogli (v celoti) izpolniti vaše zahteve. Osebnih podatkov, za katere prosimo, vam ni treba posredovati, vendar vam tako morda ne bomo mogli zagotoviti svojih storitev ali izdelkov oz. visoke kakovosti storitev ali se odzvati na kakršna koli vprašanja, ki jih morda imate.

Ko boste v interakciji z nami prek različnih obstoječih kanalov, bomo vaše osebne podatke zbirali in obdelovali na različne načine. Osebni podatki, ki nam jih posredujete, ko se prijavite na dogodek ali na e-novice za trženje. Osebni podatki, ki jih zbiramo samodejno. Določene vrste osebnih podatkov prejemamo in shranjujemo tudi, ko ste v stiku z nami po spletu. Piškotke in tehnologije za sledenje uporabljamo, da bi pridobili osebne podatke, kadar vaš spletni brskalnik vzpostavi dostop do naših spletnih mesti ali oglasov in druge vsebine, ki jih prejmete na spletnih mestih upravljavca podatkov. Osebni podatki, ki jih zbiramo iz drugih virov, predvsem preko funkcije »všeč mi je« na socialnih omrežjih.

NAMEN ZBIRANJA PODATKOV

 • Vaše osebne podatke obdelujemo samo za legitimen namen in na splošno jih bomo obdelovali samo, če:
 • ste nam posredovali soglasje za tako obdelavo,
 • je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe,
 • je obdelava potrebna za zagotavljanje skladnosti z zakonsko obveznostjo, ki velja za nas,
 • je obdelava potrebna za namene legitimnih interesov, ki jih imamo mi ali tretja oseba, in taka obdelava ne šteje kot škodljiva za vas.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • da vam lahko zagotovimo storitve in informacije, ki jih zahtevate od nas,
 • za pošiljanje glasil ali drugih trženjskih gradiv, vključno z raziskavami,
 • za upravljanje pogodbenih razmerij in njihovo izvajanje,
 • za zagotavljanje splošnih storitev in podpore strankam,
 • za pridobitev vpogleda v stranke in da izvemo, kako se uporabljajo naše različne storitve, vključno s spletnimi mesti in aplikacijami, ter izdelki, pa tudi za njihovo ocenjevanje in izboljšave,
 • za komunikacijo z vami glede različnih zadev,
 • za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo.

RAZKRITJE, PRENOS IN OMOGOČANJE DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV PREJEMNIKOM

Naše razkritje ali prenos vaših osebnih podatkov prejemnikom (fizičnim ali pravnim osebam, državnim organom, agencijam ali drugemu organu, kateremu se razkrijejo osebni podatki) se ohrani na najmanjši potrebni ravni in zanj velja ustrezna raven varstva podatkov.

Osebne podatke lahko razkrijemo prejemnikom oz. jim omogočimo dostop do njih v naslednjih okoliščinah:

 • prejemniki, ki izvajajo storitve v našem imenu, kot so gostovanje, računalništvo v oblaku, podpora IT, storitve trženja, administrativne storitve, storitve usposabljanja ali druga obdelava podatkov. Taki prejemniki lahko obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili, razmerje pa ureja pisna pogodba z obdelovalcem podatkov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo naših zakonskih pravic,
 • če ste podali predhodno soglasje za razkritje osebnih podatkov prejemniku.

SOGLASJE

 • Naše aktivnosti obdelave bodo temeljile na vašem soglasju. V takem primeru boste imeli pravico soglasje kadar koli preklicati.

Če soglasje prekličete, bomo nehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če je nadaljevanje obdelave ali shranjevanja dovoljeno oz. zahtevano v skladu z veljavno zakonodajo o osebnih podatkih ali drugimi veljavnimi zakoni in predpisi ter v obsegu, v katerem je to dovoljeno oz. zahtevano.

Upoštevajte, da preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem. Velja tudi, da zaradi preklica vašega soglasja morda ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali vam zagotoviti svojih storitev.

VARNOST PODATKOV

 • Upravljavec podatkov jemlje varnost vaših osebnih podatkov zelo resno. Po najboljših močeh si prizadevamo varovati vaše osebne podatke pred zlorabo, poseganjem vanje, izgubo, nepooblaščenim dostop, spreminjanjem ali razkritjem.

Naši ukrepi vključujejo izvajanje ustreznega nadzora dostopa, vlaganje v najnovejše zmogljivosti informacijske varnosti za zaščito informacijskih okolij, ki jih uporabljamo.

Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen le med našimi uslužbenci in zastopniki na podlagi potrebe po seznanitvi, zanj pa veljajo stroge pogodbene obveznosti o zaupnosti, kadar obdelavo izvajajo tretje osebe.

HRAMBA PODATKOV

 • Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler jih potrebujemo za namen, za katerega se obdelujejo. Vaši podatki se lahko shranijo tudi zato, da lahko še naprej izboljšujemo vašo izkušnjo z nami.

Identifikacijske podatke, ki jih zberemo neposredno za identifikacijo, bomo hranili čim krajši čas, potem pa bomo uporabili ukrepe za njihov trajni izbris.

Aktivno bomo pregledali osebne podatke, ki jih hranimo, in jih varno izbrisali, v nekaterih primerih pa jih bomo anonimizirali, če ni več nobene pravne, poslovne ali potrošniške potrebe, da bi jih hranili.

VAŠE PRAVICE

 • Imate pravico do dostopa do podatkov, ki se obdelujejo o vas. Velja tudi, da lahko ugovarjate zbiranju in nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do popravka vaših osebnih podatkov, če je to potrebno. Lahko se tudi odločite, da zahtevate omejitev obdelave.

Izbrisali ali popravili bomo vse podatke, ki so nepravilni ali zastareli zaradi časa, ki je pretekel, odkar smo jih zbrali, ali zaradi razloga, povezanega s kakršnimi koli drugimi informacijami v naši lasti.

Če nam posredujete zahtevo preko e-poštnega naslova info@srcerazvezani.si ali preko priporočene pošte, bomo vaše osebne podatke prav tako izbrisali brez nepotrebnega odlašanja, razen če bomo imeli pravno podlago za nadaljevanje obdelave, npr. če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pred pravnim zahtevkom ali za izvajanje pogodbe z vami.

V primeru takih zahtevkov vas prosimo, da nam zagotovite ustrezne informacije, potrebne za izvedbo zahteve, vključno z vašim polnim imenom in e-poštnim naslovom, na podlagi česar vas bomo lahko prepoznali. Na vašo zahtevo se bomo odzvali kakor hitro mogoče, največ v roku enega meseca.

SPREMEMBE PRAVILNIKA

 • Pridržujemo si pravico do prihodnjih sprememb tega pravilnika o zasebnosti zaradi sprememb pristojne zakonodaje ali zavezujočih pravil poslovanja upravljavca podatkov. O morebitnih takih spremembah vas bomo obvestili.
Scroll to top