Dr. Milena Bevc: POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA – JEZIK SOČUTJA, LJUBEZNI TER POVEZAVE S SABO IN DRUGIMI

NAPOVED PREDAVANJA – 25. 3.2024 pri Sv. Jožefu v Ljubljani

Vsebina: Namen predavanja je podati nekaj osnovnega znanja o tej vrsti komunikacije in načinu življenja, ki ju je razvil psiholog Marshall Rosenberg, ter vas motivirati ali celo navdušiti zanju. Predstavila bom razliko med razdiralno (nasilno) in povezovalno oz. sočutno (nenasilno) komunikacijo – NNK, nato pa glavne značilnosti slednje. Trije njeni temelji so: iskreno avtentično izražanje, empatično sprejemanje/poslušanje drugih in samoempatija (sočutno povezovanje s sabo). Sledil bo prikaz področij možne uporabe NNK, med katera spadajo zlasti izražanje jeze, reševanje konfliktov z drugimi in konfliktov v nas samih. Ključna za uporabo NNK je osebna izkušnja in praksa, zato bo teorija popestrena s praktično vajo. Udeleženci bodo tako lahko dobili občutek o prednostih takega sporazumevanja s sabo in drugimi. NNK vidim kot dragoceno »orodje« za osredotočanje na to, kar resnično potrebujemo, pa tudi za izboljšanje vseh naših odnosov in ustvarjanje boljšega sveta.

 

Predavateljica: Sem članica skupnosti SRCE in od leta 2019, ko sem se prvič srečala z nenasilno komunikacijo, tudi del slovenske skupnosti za NNK. Ta vrsta komunikacije in načina življenja me je zelo prevzela in začutila sem željo, da znanje in motivacijo širim naprej. V letih 2019 do 2024 sem se izobraževala na treh 7- do 9-dnevnih mednarodnih intenzivnih treningih nenasilne komunikacije, na treh 12-tedenskih slovenskih programih NNK in na nekaj krajših delavnicah. Med druge moje pomembnejše reference s področja osebne rasti spadajo zaključeni trije letniki študija geštalt psihoterapije (mednarodni program v organizaciji slovenskega inštituta za geštaltsko terapijo – GiTa). Po izobrazbi sem doktorica ekonomskih znanosti, po poklicu in zaposlitvenem statusu pa upokojena raziskovalka in visokošolska učiteljica (docentka) za področje ekonomike izobraževanja.

Lokacija in ura srečanja: Predavanje bo v Marijini kapeli cerkve sv. Jožefa v Ljubljaniv živo v ponedeljek, 25. 3. 2024, ob 19.45. Kakor vedno pa bo pred tem, ob 19.00, sv. maša.

 

Milena Bevc

Dr. Milena Bevc: POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA – JEZIK SOČUTJA, LJUBEZNI TER POVEZAVE S SABO IN DRUGIMI
Scroll to top