Category Archives: Otroci in razveza

knjiga Bolečina ločenosti

Bolečina ločenosti,
Christian Gostečnik OFM 
Ljubljana 2018

Ko razpade odnos, ko odide dekle, ko se fant ne javi več, lahko vse to grozovito boli. Še bolj pa boli izdajstvo, prevara, ko partner odide drugam. Ni ga hujšega čustvenega razcepa in žrela, ki srka nedolžne žrtve, otroška srca, kakor je razpad družine. Tedaj ni več varnosti, je samo še krik bolečine, ki se razlega po opustošenih poljanah družinskih sag. Otrok že po naravi hrepeni po pripadnosti in sprejetosti, zdaj pa se mu to hrepenenje izjalovi. A tudi tu je in mora biti pot naprej, pot, ki jo omogoča milostni poseg od Zgoraj.

Spletni nakup: https://fdinstitut.si/izdelek/bolecina-locenosti/

Vloga očeta pri vzgoji po razvezi

Včasih pozabljamo, da ob mnogih ločitvah, ki jih doživljamo v Sloveniji, pot v prihodnost za nobenega člana bivše družine ni lahka. Velikokrat slišimo pogovor o materah, velikokrat o otrocih, o očetih pa je tako malo povedanega, kot da jih skoraj ne bi bilo. Razlogov za to je gotovo več, morda je najpomembnejši ta, da očetje ne znamo povedati tistega, kar bi morali: “Svoje otroke imamo radi!” Morda nas tega nihče ni naučil, morda nam tega nihče ni pokazal. Morda naša moška narava ne dopušča, da bi o tem spregovorili ali to pokazali. Toda dejstvo je: smo očetje in svoje otroke imamo radi.

Pot ločitve ni lahka

Pot ločitve ni lahka za nikogar. Le malo je parov, ki se razidejo v obojestransko zadovoljstvo; največkrat je ločitev povezana z negativnimi čustvi med nekdanjima partnerjema. Najhuje pri tem je to, da se negativna čustva pogosto prenesejo tudi na odnos do otrok. Otroci so prizadeti zaradi same ločitve, potem pa se pogosto dogaja, da jih mati ali oče dodatno obremenjujeta s tem, da jih poskušata navezati nase in v njih iščeta zaveznika proti drugi strani. To je prav gotovo največja krivica, ki se lahko zgodi otrokom, kajti ločujeta se mož in žena, ne pa oče in mati. Otroci niso v ničemer odgovorni za ločitev staršev.

Starševstvo po ločitvi

Če se vprašamo, kaj je bolje, družina brez enega izmed staršev ali družina z obema strašema, je odgovor jasen. Boljša je družina z obema staršema. Toda zakaj se zgodi, da po ločitvi, po vzpostavitvi enostarševske družine ne pride do sodelovanja med bivšima partnerjema vsaj na področju starševstva?

Kaj si želimo, ko razmišljamo o nadaljevanju starševstva po ločitvi:

 • sodelovanje pri vzgoji otrok se nadaljuje;
 • oče in mati sta se sposobna pogovoriti o vseh vzgojnih problemih.

Kakšna je najbolj pogosta realnost:

 • že prej ni bilo veliko sodelovanja pri vzgoji otrok;
 • otroke vzgaja vsak po svoje;
 • pri vzgoji ni sodelovanja.

Za bivša partnerja je prav gotovo najtežje to, kako ločiti dve vlogi, v kateri sta bila prej poenotena: v okviru enotne družine sta bila hkrati partner in starš, po ločitvi pa enotne družine ni več, partnerstvo je izginilo in žal marsikje izgine tudi starševstvo. Toda partnerstvo in starševstvo sta popolnoma različni vsebini. Če gre pri partnerstvu za odnos med dvema enakovrednima partnerjema, odraslima človekoma, ki sta sposobna poskrbeti zase, gre pri starševstvu za drugačen odnos, ki je bolj prvinski, gre za skrb odraslega za otroka, njegov blagor in preživetje.

Ne glede na to, kako je organizirano življenje po ločitvi, lahko vsak zase to ločnico jasno in razločno postavi – nisem več partner, starš ostanem do smrti.

Ponekod v ZDA ob ločitvi potekajo svetovanja prav na to temo, da partnerja spoznata in začutita razliko, uresničita to, da se ločujeta kot zakonca, ne ločujeta pa se od svojih otrok. Temu so dali večji poudarek predvsem zaradi tega, ker so raziskovali PAS (Parent alienation syndrom – sindrom starševske odtujenosti), pri čemer so spoznali, da se otroci pogosto poistovetijo z enim staršem (najpogosteje tistim, pri katerem živijo) tudi v odnosu do drugega starša, zato ga zavračajo in se izogibajo stikom z njim.

Danes je v enostarševskih družinah večja vloga namenjena materi, saj je po ločitvi v več kot 90 % otrok dodeljen njej. Toda oče ima še vedno možnost in dolžnost, da z otroki ohranja redne stike. Vsak oče lahko podari svojim otrokom čas za:

 • pogovor z otroki;
 • opažanje, kaj se dogaja z njimi;
 • skupno druženje;
 • skupne aktivnosti;
 • šolo;
 • prevoze;
 • prehranjevanje;

Ne glede na to, kako redne stike ima oče z otroki, lahko izkoristi čas, ko je z njimi. In ne glede na to, ali otroci kažejo željo po preživljanju skupnega časa, jim lahko oče jasno pove in pokaže, da ima čas zanje.

Lahko sva dobra starša

Ko sem se v ločitvenem procesu odločal o načinu prihodnjega življenja, me je najbolj begalo prav to: ali je nujno, da odpoveva kot starša, če sva odpovedala kot zakonca? Globoko v meni je bil skrit odgovor, da je možno to razlikovati, vendar nisem našel poti, kako bi se to lahko zgodilo. Toda v skupini razporočenih, ki jo vodi pater Gostečnik, sem spoznal žensko, ki je preživela težjo ‘kalvarijo’ kot jaz. In kljub temu, da je bilo njeno življenje že od mladosti naprej zaznamovano z dogodki, ki pustijo težke posledice; kljub bolečini, ki jo je doživljala v zakonu in po ločitvi, je ohranila upanje. In meni je prinesla dar: idejo, kako v ločitvenem procesu razmejiti vlogo partnerja in starša.

Danes živijo otroci na istem naslovu kot prej, prej solastniška hiša se je lastniško razdelila, skrb za otroke si z bivšo ženo deliva: vsak en teden, od nedelje zvečer do naslednje nedelje zvečer. Takrat, ko skrbiva za otroke, živiva na istem naslovu kot otroci, ko pa ne skrbiva zanje, živiva drugje, saj sva si oba poiskala novo partnersko zvezo. Tako otroci ves čas živijo v istih sobah (ki so bile tudi prej že njihove, izjema je le pri najstarejšem), vsak drugi teden pa zamenjajo kuhinjo in starša, ki srbi in odgovarja za njih.

Oba veva, da sva kot zakonca odpovedala. Toda kot starša poskušava enakovredno opravljati svojo nalogo.

Seveda takšna pot ni lahka. Ne za naju, ne za najine otroke, ne za najine nove partnerje. Toda pomeni kompromis med željami in možnostmi, zame tudi pomembno spoznanje, da sva kljub ločitvi in vsem negativnim čustvom zaradi neuspelega partnerskega razmerja uspela to preseči in na starševski ravni ohraniti svoje dostojanstvo.

Moji otroci niso krivi niti odgovorni za to, da imajo takšne starše. Jaz sem izbral njihovo mater, ona je izbrala njihovega očeta. To je izključno najina odgovornost.

Zaključne misli

 • Trud, da bi otroci imeli tudi v enostarševski družini možnost, da sodelujejo z obema staršema, je zelo pomemben.
 • Otrok ne smemo priklepati nase, ker niso naša lastnina.
 • Bivšega sozakonca verjetno težko spoštujemo in sprejemamo kot partnerja, lahko pa ga spoštujemo in sprejemamo kot starša, in to pred otroki tudi pokažemo.
 • Otroci niso izbirali svojih staršev, zato tudi ne morejo izbirati, ali jih bodo imeli radi ali ne.
 • Otroci si želijo odnosa do obeh staršev, vendar je od staršev odvisno, koliko bodo to dopustili (primer: odtegovanje stikov).
 • Boljša sta dva slaba starša, ki sta otrokom vsaj včasih na voljo, kot eden dober, ki preprosto ne zmore vsega.

Vsak oče lahko podari svojim otrokom čas za:

 • pogovor z otroki;
 • opažanje, kaj se dogaja z njimi;
 • skupno druženje;
 • skupne aktivnosti;
 • šolo;
 • prevoze;
 • prehranjevanje;

Vili Granda

 

Sem dober zgled

 

Prvi  korak  pri  vzgoji  vašega  otroka  je dober zgled. Če ga hočete naučiti, kako delati z denarjem, mu morate v tem sami dati zgled. Enako velja za spolnost.

Vaš   otrok   se   od   vas   uči,   kako   se spopadate s problemi, kako se odzivate na nove situacije, kako se sporazumevate z drugimi  ljudmi  in  kako  izkazujete  ljubezen. Vaš zgled je ključnega pomena za njihov razvoj. Prosite Boga, naj vam pomaga prepoznati, kje imate težave, da se boste lahko popravili na bolje.

Včasih se boste morali ponižati in se otrokom ali drugim ljudem opravičiti. To je težko, a izredno pomembno. Bog želi, da odrasli postanemo kakor otroci v ponižnosti, ljubezni, iskrenosti in veselju.

Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali: »Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu?«   Tedaj   je   poklical   k   sebi otroka,   ga   postavil   mednje   in   rekel:

»Resnično, povem vam: Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo! Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu, in kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme.« (Mt 18,1–5)

Bog Oče, rad bi v življenju hodil z otroško vero in ga živel v otroški poslušnosti tvoji Očetovski ljubezni. Amen.

Dober zgled je najboljša preventiva

Pomagajte otroku k samospoštovanju

delati-z-otrociŠtevilni otroci, katerih starši gredo narazen ali se ločijo, razvijejo nizko samospoštovanje. Razlogi za to so različni:

(1) otrok lahko verjame, da je on povzročil ločitev,

(2) lahko se bojuje z občutki, da mu ni uspelo pripeljati staršev znova skupaj,

ali (3) pa ob poroki z drugim doživlja, da je zapuščen.

Na več načinov lahko svojim otrokom pomagate k samospoštovanju:

Roditelj  se  mora  ukvarjati   z   otrokom. Sedeti mora ob njem in ga poslušati. Svojo ljubezen mu dokaže s časom, posvečenim otroku. Otrokom zaupajte drobna hišna ali gospodinjska dela. Številni razvezani starši si ne    vzamejo    časa,    da    bi    jih    naučili gospodinjskih del. Morda celo mislijo: “Laže sam  spravim stvari v pralni  stroj,  kakor  da hodim za otrokom, ga učim in popravljam.” Otroci to vedo, zato delo opravijo slabo, in tako jim ni treba več pomagati pri hišnih opravilih.  Če  jih  vadite  v  hišnih  opravilih, dobijo občutek, da so dragoceni in pomembni člani družine.

Glejte torej, kako dela Bog, in ga posnemajte, podobno kakor se otroci naučijo pravilnega vedenja od svojih staršev.

Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. (Ef 5,1–2)

Dragi Bog, moj otrok ima nizko samospoštovanje. Včasih se mi zdi, da ne morem nič storiti, da bi se mu izboljšalo. Pomagaj mi sprevideti, kako lahko pomagam. Prosim te, daj mi priložnost, da bom lahko pomagal svojemu otroku rasti. Amen.

RAZLIČNI ODZIVI FANTOV IN DEKLET NA LOČITEV

 

 Divorce-255x255“Z otroki ravnamo tako kot s sabo”.

“Otroci nam vedno vračajo, kar jim mi dajemo”

In kaj jim pravzaprav res dajemo?

In kaj dajemo sebi?

Jasper Juul, danski pedagog

 

 1. RAZLIČNI ODZIVI FANTOV IN DEKLET NA LOČITEV

Med fantovskim in dekliškim srečevanjem z ločitvijo staršev obstajajo nekatere razlike. Ne pozabimo pa, da sta vsak otrok in njegova družina edinstvena, enkratna. Marko pripoveduje, kako so se njegovi otroci odzvali na ločitev: “Vsak se je z njo spoprijel drugače. Sin se je umaknil in o tem ni več govoril. Srednja hčerka je bila jezna na svojo mater. Najstarejša hčerka pa je jezna in zelo glasna.”

Dr. Bob Barnes pravi, da “v družini, kjer je oče odsoten od doma, dekleta začno prej hoditi na zmenke in so bolj spolno dejavne kakor druga. Fantje pa so bolj uporni. Ni namreč moškega lika, po katerem bi se oblikovali.”

Linda Jacobs pa trdi: “V družinah, kjer je oče odsoten, sinovi poskušajo biti zelo mačo. Dvigujejo uteži in obiskujejo ‘bodybuilding’. V družinah brez matere hčerke težijo k pretirani ženskosti in se oblačijo, kakor da so bolj odrasle. Oboji, fantje in dekleta, pa poskušajo nadomestiti odsotnega roditelja.”

Spodbudite župnijske člane, naj bodo vzornik vašim otrokom (moški in ženski lik). Lahko zaprosite kak zdrav par, ki ima podobno stare otroke, kakor so vaši, da jih povabita v svojo družino in skupaj preživijo nekaj časa. Za vaše otroke je dobro, da doživijo tudi dvostarševsko družino.

O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti. Opajajo se z obiljem tvoje hiše, v reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj v tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč. (Ps 36,8–10)

Dragi Gospod, pomagaj mi, da bom občutljiv za edinstvene odzive svojih otrok. Naj ne sodim in ne predvidevam, ampak naj bom odprt za poslušanje in spoštljivo podporo do njih. Amen.

1.1. Odziv dojenčkov

          Otroci se na ločitev odzivajo glede na svojo starost. Majhni lahko začutijo težavo skozi starše. Otrok se zaveda, kdaj so samo telesno, ne pa tudi čustveno navzoči. To lahko vpliva na njegovo spanje in hranjenje. Tudi če sta oba starša čustveno vpletena in povezana z otrokom, se z ločitvijo prekine njegova rutina. Znajde se v dveh domovih, dveh gospodinjstvih, dveh vrstah vonjev in zvokov. Sprememba spalnega ritma prav tako pomembno vpliva na dojenčka in majhnega otroka. Na majhne lahko vpliva že sprememba pohištva, toliko bolj pa izginjanje enega od staršev. Zato je pomembno vzpostaviti stalno dnevno rutino, ki bo vašemu otroku pomagala, da se bo počutil varnega.

          Mnogo dojenčkov in majhnih otrok bo imelo vnetje ušes in druge bolezni, npr. težave z želodcem, prehlad in drisko. Staršem, ki se ločujejo, bolan otrok le še oteži že tako težek položaj in stresno življenje. Otrok seveda zaznava stres staršev, kar še poveča negotovost, ki jo doživlja.

          S svojim otrokom bodite vsak dan v ljubečem in nežnem stiku. Učite se imeti srce, ki je blago in prijazno do vsakogar. Pri tem lahko zelo pomaga blagoslavljanje “sovražnikov” ter zahvaljevanje za težo in težave. Če se jezite na svojega bivšega ali na kogar koli, bo otrok to zaznal in se od vas naučil. Vaš namen, da bi ga vsega tega obvarovali, vam ne bo prav nič pomagal.

Človek nežnega srca ima blagoslovljeno življenje, trdosrčnež pa težko živi.

Blagor človeku, ki je vedno v strahu, kdor pa zakrkne svoje srce, pade v hudobijo. (Prg 28,14)

Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. (Rim 12,14)

Jezus nauči me, da bom svoje življenje oblikoval po tvojem življenju. Hočem biti prijazen, sočuten in ljubeč do vsakogar. Želim, da bi se otroci tega naučili od mene. Amen.

1.2. Odziv predšolskih otrok

          Pri predšolskih otrocih se zdi, da so slabo novico dobro sprejeli. To se nam zdi zato, ker še niso razumeli, kaj se v resnici dogaja. Potem ko se ločitev zgodi, pa otrok ugotavlja, da drugi od staršev ne prihaja več domov. Prvi odziv na to je strah, ali bo zanj skrbel eden ali oba. Otrok lahko postane zadirčen, se regresivno zateka v sesanje palca in močenje postelje.

          Linda Jacobs pravi: “Starši morajo otroka pomiriti, da je varen, in mu pogosto govoriti. Razlagati mu morajo, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo. Otrok ne potrebuje vseh čudnih podrobnosti težav odraslih. Potrebuje pa zagotovilo, da bo eden od staršev z njim in da bo poskrbel zanj.”

          Če imate otroka v vrtcu, se potrudite, da pridete ponj vsak dan ob istem času. Majhni otroci čutijo, kdaj nastopi ta čas. Če zamujate, ga bo skrbelo, ali se boste sploh vrnili. Otrok začne izgubljati zaupanje, če ste netočni ter se ne držite svojih obljub in urnikov.

          Ne bojte se vpliva, ki ga bo imela ločitev na vašega otroka. Bog noče, da ste ves čas zaskrbljeni in tesnobni. Ne pozabite, da Bog iz strašnih in nemogočih dogodkov (kakršna je ločitev) lahko naredi nekaj dobrega za vse, ki so vpleteni. Delajte modre in vsakdanje praktične korake, da boste svojemu predšolskemu otroku pomagali prebresti to težko dogajanje.

»Ne bojte se torej! Poskrbel bom za vas in za vaše otroke.« Tako jih je tolažil in jim govoril na srce. (1 Mz 50,21)

Dobri Jezus, nauči me, da ti bom zaupal. Vem, da je ločitev lahko zelo škodljiva za moje otroke. A vem tudi, da ti lahko zaupam in se v tvoji moči naučim poskrbeti za te male in dragocene brate in sestre. Vodi me v tvojem zaupanju. Amen.

1.3. Odziv od 5. do 8. leta starosti

          Otroci med petim in osmim letom lahko ob ločitvi svojih staršev doživljajo veliko tesnobe in nemira. Nimajo še izkušnje in miselnih sposobnosti za razumevanje, da bo poskrbljeno zanje in da bo šlo življenje naprej. Strah pred neznanim je zanje res velik in grozljiv. Skrbi jih, ali bo drugi roditelj tudi odšel. Otroke te starosti je treba pomiriti, da so varni in da se jim ne bo nič zgodilo.

          Ko so otroci čustveno preobremenjeni, v šoli težko delajo. Lahko imajo težave z zbranostjo in sprejemanjem znanja. Posledice se čutijo pri uspehu in vedenju v šoli. Možne težave v razredu so:

* zlahka se raztresejo,

* hitro izgubijo pogum in se zagrenijo,

* so preutrujeni in v razredu spijo,

* na igrišču se obnašajo nasilno,

* izživljajo se nad sošolci,

* svojo jezo in bolečino izražajo z besedami nad sošolci in učitelji,

* probčutljivi so za vsako opazko sošolcev ali učiteljev,

* težko se zberejo,

* imajo nizke ocene ali ne izdelajo razreda.

          Pomembno je, da se mati/oče pogovori z učiteljem in se zaveda dogajanja v razredu. Če vam tisto, kar slišite, jemlje pogum, se ne zaprite. Sodelujte z učiteljem in skupaj poskušajta najbolje odgovoriti na potrebe vašega otroka, ki preživlja težke čase.

 Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo, pot krivičnikov pa izkrivlja. (Ps 146,9)

Gospod Bog, nisem se zavedal, da bi se moj otrok lahko srečal s takšnimi težavami. Hvala ti, ker naju boš skozi vse to dogajanje podpiral. Pomagaj mi, da si vzamem čas za reden stik s šolo in učitelji. Amen.

1.4. Odziv od 9. do 12. leta starosti

          Otroci od devetega do dvanajstega leta trpijo široko paleto posledic. Ena najbolj uničevalnih je nizko samospoštovanje.

          “To so leta, v katerih poskušajo določiti, kdo so,” pravi dr. Bob Barnes. Za razvoj samospoštovanja je to kritično obdobje. V tem času odkrivajo svojo vrednost. Zaradi ločitve začnejo iskati krivca zanjo.

          Lahko se začnejo obnašati na način, ki ni primeren njihovi starosti. Deček, ki še ni najstnik, se začne obnašati kot odrasel moški, ki mora skrbeti za hišo. Deklica pa se oddalji od matere in se začne prezgodaj spolno udejstvovati.

          To so leta sanj. Otrok sanja, da se bo drugi roditelj nekega dne vrnil. Razmišlja, kako bi to lahko pospešil in uresničil. V teh letih otroci hočejo živeti z drugim od staršev. Delno zato, da bi videli, ali bi jih ta vzel k sebi, delno zato, da bi sprožili odziv roditelja, pri katerem živijo.

          Morda v kakšnem od omenjenih vedenj najdete tudi svojega otroka. Vztrajajte v ljubezni do njega, posvečajte mu svoj čas in pozornost. Preden se odzovete na stvari, ki jih govori in počne, premislite, kaj ga je gnalo v to in kakšni strahovi ga tarejo. Prisluhnite mu. Vi ste njegov vzor, kako je mogoče ljubiti, odpustiti in računati na Boga v trenutkih, ko je življenje težko. Bog je nenehna navzočnost in moč za vas in vaše otroke.

Zato smo lahko pogumni in govorimo: Gospod je moj pomočnik, ne bom se bal; kaj mi more storiti človek? (Heb 13,6)

Gospod Bog, če bomo jaz in moji otroci hodili po tvoji poti, bomo iz tega procesa izšli ozdravljeni in celoviti. Vodi nas na vsakem koraku naše poti. Amen.

1.5. Odziv najstnikov

          “Ko sem se ločila, sem imela tri najstnike: štirinajst, šestnajst in osemnajst let stare,” pravi Katja. “Eden je bil zelo jezen. Drugi je padel v depresijo. Dekletu pa je udarilo na obnašanje. Vsak se je z ločitvijo spoprijel drugače.”

          Najstnike ločitev lahko globoko prizadene. Nekateri starši mislijo, da so ti njihovi otroci že dovolj veliki in razumejo dogajanje. Zdi se jim, da se z ločitvijo spoprijemajo brez večjih težav. Naj vas takšne misli ne zavajajo. Vzemite si čas za reden in pošten pogovor s svojimi otroki.

          Prostor za pogovor z njimi naj bo brez motenj, miren. Najstnik bo takoj vedel, če nanj ne boste v celoti pozorni. Lahko vam zameri. V varnem okolju naj se počuti dovolj gotov, da lahko izpove svoje strahove, bolečine in razočaranja, ki bi jih drugače nosil v sebi ali bi prišli na dan kot hudournik jeznih besed. Zavedajte se, kaj se dogaja znotraj vaših otrok. Ne delajte prezgodnjih sklepov iz tega, kar je videti navzven ali iz njihovih prvih odgovorov na vaša vprašanja.

          Če se vam nočejo odpreti, jih spodbudite, da se pogovorijo z nekom tretjim, z nekom, ki mu zaupate, da jim bo svetoval z ljubeznijo in prav. Izrazite jim svoje upanje, da bodo počasi lahko spregovorili tudi z vami. Nadaljujte z osebnimi srečanji iz oči v oči in gradite odnos z njimi.

Bodite krepki in pogumni, ne bojte se in ne trepetajte pred njimi! Kajti Gospod, tvoj Bog, hodi s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. (5 Mz 31,6)

Dragi Bog, težko je ostati brez jeze ali bolečine, ko so otroci do mene neprijazni, me zavračajo in se mi nočejo odpreti. Vesel sem, ker vem, da ti hodiš z menoj, da me ne boš pustil samega in me ne zapustil. Hvala ti, Gospod. Amen.

1.6. Odziv otrok po 20 letu starosti

          Bogdanovi otroci so bili v srednji šoli, ko sta se z ženo ločila. Po ločitvi je šel živet daleč stran od njih. A z otroki je bil v nenehnem stiku. Vsak dan je molil zanje in skrbel, da so imeli dovolj za preživetje.

          “Čas po srednji šoli je bil za otroke pomembno življenjsko obdobje,” pravi Bodan. “V tem času so bili telesno ločeni od obeh staršev in njunih domov. Začeli so si ustvarjati svoj lastni življenjski slog in lastni sistem vrednot. Takrat so prišli do Kristusa. Iskali so smisel vsega, kar se je zgodilo.”

          “Spominjam se, kako sem se nekega pomladnega večera sprehajal s svojo najstarejšo hčerko. Odprla mi je svoje srce in povedala, kako razume dogajanje okrog ločitve.” Tudi sin in druga hči sta se lahko z njim odkrito pogovarjala o tem.

          “V zadnjih najstniških letih, na začetku dvajsetih, so otroci začeli doumevati in sprejemati, kar se je zgodilo ob ločitvi,” pravi Bogdan. “Roditelj mora potrpežljivo čakati in biti pripravljen, da otrokom pomaga pri lastni predelavi dogajanja. To pripomore, da svojemu življenju dajo smer in zaživijo ustvarjalno.”

          Bog ljubi tvoje otroke bolj, kakor jih ljubiš sam! Ne bo jih pustil na cedilu, ne njih ne tebe.

Gospod, tvoj Bog, bo obrezal tvoje srce in srce tvojega zaroda, da boš z vsem srcem in vso dušo ljubil Gospoda, svojega Boga, da boš živel.” (5 Mz 30,6)

Moj Odrešenik, v tebi in s teboj lahko moji otroci in jaz najdemo svobodo za življenje v izobilju. Naj kot oče/mati svojih otrok v tem vedno napredujem. Amen.

Vir:  SKRB ZA OTROKE PO RAZVEZI V LUČI BOŽJE BESEDE (povzeto po http://www.divorcecare.com/)

Kdaj naj bi v nov odnos vpletli otroke?

nov partner“Nove osebe, s katero se dobivaš, ne predstavi takoj svojim otrokom,” svetuje Gary Richmond. Povej otrokom, da se dobivaš z nekom. Povej jim, da če bo odnos uspešen, jim boš osebo predstavil in se z njimi o tem še  pogovoril.  Tako  se  ne  bodo  bali neznanega. Če jim o svojem novem stiku ne boš več spregovoril, bodo vedeli, da se ni zgodilo nič resnega.

Kakor hitro boš otroke spoznal z novim človekom, s katerim se dobivaš, se bo med otroki in njim začel oblikovati odnos. Morda se tvoj novi prijatelj rad pogovarja s tvojimi otroki, jih preseneča, jim prinaša darove ali pa se z njimi igra njihove najljubše igre. Če se vajin odnos potem prekine, bodo otroci spet doživljali občutke zapuščenosti. To ni pošteno do njih.

Dr. Bob Barnes pravi, da ima roditelj v novem razmerju “privilegij, da otroke nauči, kako se sestajati z drugim, kako ostati čist in kako se ne prepustiti naglici”. Vsak trenutek vašega življenja je priložnost za poučevanje vaših otrok.

Samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja! Pripoveduj o njih svojim sinovom in sinovom svojih sinov! (5 Mz 4,9)

Zvesti Bog, daj mi pogum, da bom v trenutkih negotovosti storil prave odločitve, takšne, ki bi jih ti odobraval. Še bolj me pouči o tem, kar pravi tvoja Beseda. Amen.

Nov odnos s stališča otrok

Nov odnos lahko globoko vpliva na vaše otroke. Verjetno si ga vi želite, otroci pa si ga, razen v redkih primerih, ne želijo.

Otroci večinoma svojega roditelja ne želijo deliti z nikomer drugim. Nov odnos je zanje lahko   strašljiv,   zmede   jih   in   spravi   v nelagodje. Vaš pogled na novi odnos ni prav nič podoben pogledu, ki ga imajo nanj vaši otroci. Prisluhnite strahovom in skrbem svojih otrok ter jim zagotovite, koliko vam pomenijo in kako so vam dragoceni. Na njihova vprašanja  vedno  odgovorite  premišljeno.  Vi se morda o novem odnosu lahko šalite, vaš otrok pa je popolnoma resen in zaskrbljen.

“Nekateri otroci bodo svojega roditelja spodbujali v nov odnos. Pravijo, da hočejo novega očeta ali mamo,” pravi Linda Jacobs. “Vaši   otroci   opazijo,   kako   osamljeni   in nesrečni ste. Menijo, da boste ob novem partnerju lahko spet srečni. Zaradi ljubezni do vas se odpovedo svojim lastnim potrebam.”

Zato previdno premislite in preverite, iz kakšnih nagibov in razlogov si otrok želi, da bi dobili novega partnerja. V globini si po vsej verjetnosti tega ne želi zares.

Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih! Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih. (Mt 18,10)

Gospod Jezus, svoje otroke imam zelo rad. Kako dragocene darove si mi dal. Naj bodo besede, ki jih govorim svojim otrokom, polne ljubezni, spodbude in modrosti. Amen.

Razlogi za spravo

Otroci hočejo, da bi se ločena starša med seboj spravila. Vaš otrok lahko sanja, upa in dela vse, da bi se to zgodilo. Jerca, katere starša  sta  se  ločila,  je  rekla:  “Vedno  sem upala in molila, da bi moja starša spet prišla skupaj. To sem si želela bolj kakor kar koli drugega na svetu.” Zavedajte se, kako je to za vaše otroke pomembno. Pazite, da teh njihovih želja ne boste spregledali. Pokažite jim  spoštovanje.  Dovolite  jim,  da  to  svojo željo izrazijo. Pogovorite se o njihovih skrbeh.

V  vašem  primeru  je  sprava  lahko prijateljski odnos ali pa zakonska sprava. Kakor koli že, otrokova čustva in potrebe morate upoštevati. Veliko staršev je, ki so se zaradi otrok sposobni drug z drugim kulturno in mirno pogovarjati ter storiti, kar je najboljše za otroke.

Verjetno se zavedate, kako težko je to storiti ločenemu zakoncu. V dobro vaših otrok se   je   treba   popasti   z   vsem,   kar   vam preprečuje spravo ali vsaj prijateljski odnos z bivšim zakoncem. Z besedo in zgledom pokažite svojim otrokom, kako se je mogoče z bližnjim, ki te je prizadel, spraviti tudi takrat, ko so čustva proti spravi. Naučite jih tega, kar Bog pravi, da je prav storiti.

Užaljen brat je hujši kot utrjeno mesto, prepiri so kakor grajski zapah. Vsak želodec se siti s sadovi svojih ust, siti se s pridelkom svojih ustnic. Smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad. (Prg 18,19–21)

Dobri Bog, prosim, da se bova za bivšim zakoncem v dobro najinih otrok lahko spravila med   seboj.   Prosim   te,   delaj   v   najinem življenju tako, da bova to dosegla. Amen.

(povzeto po http://www.divorcecare.com)