Otroci in starši po ločitvi

V ponedeljek, 23. 9. 2019, pa vas ob 19.45 vabimo v Marijino kapelo pri Sv. Jožefu na septembrsko predavanje Otroci in starši po ločitvi, ki ga bo imela zakonska in družinska terapevtka iz Kranja Alenka Lanz. 

Izkušnje si je nabirala na Frančiškanskem družinskem inštitutu, v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu in v Dnevnem centru za mlade in družine Škrlovec v Kranju. Vodi terapevtske skupine in delavnice, predava različnim ciljnim skupinam ter piše strokovne in poljudne članke. Je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov. Specializirala se je zlasti za okrevanje po ločitvi, zato boste nedvomno radi prisluhnili njenim spoznanjem.

Ločitev je ena izmed najtežjih preizkušenj v življenju. Moč in razpon čustev ob ločitvi odrasle navadno preseneti, zato se dlje časa
soočajo z izrazito stisko. Še bolj so negotovi, ko je ob ločitvi potrebno pomagati otrokom, ki so takrat
izredno ranljivi in prizadeti. V tem času se starši, prav tako pa tudi dedki, babice, ostali sorodniki in
prijatelji, kot tudi učitelji, srečujejo z enim samim vprašanjem: KAKO POMAGATI OTROKOM PO LOČITVI?

Na to vprašanje odgovarja predavanje, ki bo na srčen, prijazen, toda strokoven način podalo odgovore tudi na vprašanja, kot so:
– Kaj otroci doživljajo ob ločitvi in kako se nanjo odzovejo glede na razvojno obdobje? Kako se kaže stiska glede na starost otroka?
– Kako otroku pomagati ob soočanju s čustvi, kot so jeza, žalost, krivda in strah?
– Kaj otrok sporoča s svojim vedenjem? Kako naj vem, ali so otrokovi odzivi naraven proces okrevanja, ali sporočajo resnejše notranje stiske?
– Kaj otrok takrat najbolj potrebuje? In česa ne?
– Kaj otrok doživlja, kadar se starša tudi po ločitvi še vedno prepirata, tožita?
– Zakaj prihaja do manipulacije otrok ob ločitvi? Katere čustvene dinamike jih poganjajo?
– Kako se kažejo načini manipulacije otrok ob ločitvi? Ste vedeli, da jih je kar 14?
– Kako pomagati otrokom preboleti razhod staršev?
 
zakonska in družinska terapevtka
Cankarjeva c. 3, 4000 Kranj
031 272 787