Predavanja za ločene

Povabljeni na predavanja! Teme predavanj so povezane z gradivom, ki ga predelujejo skupine Srce ob srcu in se tičejo glavnih težav in ran, ki se bolj ali manj izrazijo v procesu ločitve in po njej.