Velikonočno voščilo

Spoštovane in cenjeni razvezani!

Ni trpljenja na tem svetu, ki bi nas lahko ugonobilo. Vsako trpljenje, tudi naše, osebno in skupno, je priložnost in dar, da postajamo v Kristusu kruh za življenje svojih najbližjih in vsega sveta. Zaradi njega je vsaka stiska prostor srečanja z Božjo ljubeznijo in priložnost, da se pokaže Božja moč večnega življenja, ki smo ga deležni že danes in tukaj. Bog v vstalem Kristusu hrepeni samo po tem, da bi mu dovolili, da On reši našo zgodbo in jo zajame v svojo Kalvarijo in vstajenje. Zaradi tega smo drug drugemu lahko kruh in vir moči, podpora in dar na naši poti do dokončne izpolnitve vseh v Njem in Njega v vseh nas.
Vsem iz srca želim zajemanja iz Njegove moči sredi vseh naših preizkušenj, odprtega srca za bližnje v potrebi in stiski in hvaležnosti, da je cilj naše poti že uresničen in lahko iz njega danes zajemamo moč in veselje za svoje življenje.

bratski pozdrav
p. Vili