Razveza in poroka razvezanih kot vstopanje v zavzeto življenje s Kristusom in Cerkvijo?

Ivan Platovnjak

Članek je v angleščini objavljen v Bogoslovnem vestniku 75 (2015) 3, 475−486. Dosegljiv je na spletu: http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV_2015_03/06_Ivan%20Platovnjak%20-%20Divorce%20and%20Remarriage%20of%20the%20Divorced.pdf

raztrgano srceRazveza je ena izmed najtežjih preizkušenj v življenju zakoncev. Kakor pravi Helena Reščič Granda (2013, 7), je razveza »praviloma vsaj za enega od zakoncev življenjski poraz«. Ob tem se postavlja temeljno vprašanje: Se zato glede na duhovno izkustvo razvezanih in poročenih razvezanih zakoncev življenje s Kristusom in Cerkvijo prekine? Ali pa raje poglobi? Odgovor predstavlja velik izziv za pastoralo razvezanih. Cerkev je namreč poklicana, da pomaga vsakemu človeku, še posebej, če je v stiski. To vključuje pomoč tistim, ki so razvezani – med temi se nekateri želijo znova poročiti ali pa so se že – in te pomoči v okviru obstoječe pastorale ne morejo najti.

Dosedanje teološke razprave in pastoralna praksa kažejo, da glede na obstoječe kanonsko pravo Katoliška cerkev pomanjkljivo naslavlja stiske in hrepenenja razvezanih.[1] Ni namreč dovolj, da Cerkev aplicira zgolj določene odlomke Božje besede (Lk 16,18; Mr 10,11; Mt 19,9), cerkvene dokumente in tradicijo. Potrebno je prisluhniti tudi razvezanim. Kot spodbuja papež Frančišek, je Cerkev zavezana prisluhniti vsem z vso Božjo spoštljivostjo in ljubečo pozornostjo (Papež Frančišek 2014, 171). Temu vodilu sledi Sinoda o družini. V prvem vprašalniku sinode je bilo zelo poudarjeno poslušanje vseh izkušenj družin – posebej še teh, kjer je navzoč neuspeh, poraz, ranjenost ipd. (Bahovec 2014, 457-459).

Kakšna naj bo torej teologija in praksa Cerkve, da bo do razvezanih obveljala živa drža obzirnosti, spoštljivosti in ljubezni pred mrtvo črko prava?

Prvi del pričujoče razprave v odgovor na to vprašanje predstavlja rezultate spletne ankete o razvezanih in Cerkvi, ki jo je avtor izvajal med razvezanimi zakonci od maja do julija 2015 (Anketa 2015).[2] Na anketo je začelo odgovarjati 252 anketiranih. Ker so nekateri odgovorili le na nekaj vprašanj, smo v analizo vključili 184 anketirancev, ki so odgovorili na večino vprašanj. Od tega jih je bilo 42 moških in 127 žensk (15 jih ni odgovorilo na to vprašanje).

Med anketiranci je samo 21 razvezancev, ki so se po razvezni znova poročili le civilno. Na tej stopnji raziskave anketa ni mogla doseči večjega števila civilno poročenih razvezancev.

V drugem delu študije pa avtor s pomočjo teologije duhovne rasti razvije tri predloge za pastoralo razvezanih: izboljšati spoštljivo sprejemanje razvezanih, izboljšati ugotavljanje ničnosti zakonske vezi; omogočiti pot pokore in odpuščanja, ki upošteva  »poraz« v duhovni rasti.

[1]Npr.: Cereti 2009; Cumunità di Caresto. 2001. 2003. Hearing 2000; Kasper 2014; Leonard 2013; Schönborn 2009; Slatinek 2005. 2015; Ratzinger 2014.

[2] Spletna anketa obsega 27 vprašanj in 88 spremenljivk. Zaradi omejitve obsega razprave bomo analizirali le 9 vprašanj.

Rezultati ankete

Platovnjak – Razveza in poroka razvezanih kot vstopanje v zavzeto življenje s Kristusom in Cerkvijo