Ali je mogoča dobra ločitev?

“Celotna procesna pravniška stroka … je postala tako zapletena, da smo pozabili na naše osnovno poslanstvo: da smo umirjevalci konfliktov … Zdaj pa včasih doživljamo boje na življenj in smrt … naš sistem je postal predrag, preveč boleč, preveč uničevalen, povsem neprimeren za civilizirane ljudi.” (Sodnik Warren Bzurger, 1984)

Ločitev ni dogodek. Ločitev je proces! Je proces prehoda iz obdobja, ko smo bili par, v obdobje, ko ostanemo sami, je potovanje po poti, ki nas pripelje iz dvojine v ednino. Cilj dobre ločitve bi moral biti v tem, da začnemo v dvoje, končano pa sami in se še vedno počutimo dobro, v sozvočju s samim seboj in svojimi potrebami.

To potovanje nas pelje skozi poučno in pogosto boleče spreminjanje naših čustev, našega statusa, našega materialnega stanja, naše duhovne notranjosti. Če je pospremljeno z dobro navigacijo, torej s pomočjo odvetnikov, svetovalcev in drugih strokovnjakov, se izognemo najbolj kočljivim položajem. Na koncu nas lahko pripelje celo do ključa za nove življenjske možnosti, ki jih prej nismo mogli zaznavati.

Če želimo varno pluti mimo čeri strahu in bolečin, ki nam jih prinaša ločitveni vihar, moramo izkoristiti znanje strokovnjakov, ki so usposobljeni za pomoč v procesu ločitve. Vodijo nas lahko tako, da bomo na koncu poti spoznali, da smo ohranili svoje samospoštovanje. In nazadnje bomo razumeli, da nam je uspelo nekaj posebnega, čemur pravimo tudi vzajemna ločitev.

Vzajemna ločitev je izraz, ki predstavlja sodelovanje obeh strani pri zaključevanju zakona. Je praksa, ki odvetnikom pomaga, da se izraz “za civilizirane ljudi” uresniči. So torej odvetniki, ki verjamejo, da se zakonsko oz. družinsko življenje zaključuje, vendar verjamejo tudi, da je mogoče s pogovorom doseči dogovor brez dolgotrajnega pravdanja. Usposobljeni so za reševanje konfliktov in za iskanje skupnih imenovalcev v pogosto popolnoma različnih pogledih na isto stvar. Ves čas zahtevajo medsebojno spoštovanje obeh strani, spoštljivo in civilizirano vedenje med pogovorom, pa tudi spoštovanje predlogov, ki jih postavi druga stran. Pri iskanju končnega cilja iščejo združljivo v razhajanjih, njihov namen je v iskanju vzajemnega dogovora.

Zamislimo si lahko ločitveni postopek, pri katerem namesto nasprotovanja najdemo sodelovanje, pri katerem namesto nagajanja najdemo predloge, ki omogočajo pogled naprej. In takšna vzajemnost omogoča bivšima partnerjema, da lažje naredita korak naprej!

Prednosti, ki jih prinaša vzajemna ločitev, so večstranske. Srečanja pri odvetniku so spoštljiva in osebna, ni pranja umazanega perila pred javnostjo. Stranki skupaj s svojima odvetnikoma sodelujeta pri oblikovanju predlogov, argumentirata svoje zahteve in prisluhneta drugi strani, zato poskušata doseči dogovor, ki ga prineseta na sodišče, da ga to samo še potrdi, brez dolgotrajnih pravd in prepirov. Takšno dogovarjanje pušča več prostora za ustvarjalno razmišljanje in iskanje uravnoteženih rešitev. Ni treba čakati na točno določene roke na sodišču, ni treba pripravljati neprijetnih zagovorov, ločitev je lahko hitrejša, tako pa so tudi stroški precej nižji.

Verjamemo, da bo družina tako kakor ob smrti enega od zakoncev tudi po ločitvi našla svojo novo obliko po naravni poti. Toda dejstva, da gre za razdirajoč proces, ne moremo prezreti, zato je pogosto treba poiskati dodatno strokovno pomoč. Odvetniki so priča problemov svojih strank na čustvenem in finančnem področju, čeprav nikoli niso bili strokovno usposobljeni, da bi na teh področjih lahko kakorkoli pomagali. Zato je pogosto treba poiskati še psihoterapevte in finančne svetovalce. Predstavljajte si družino, kjer si bodoča bivša zakonca raje omislita pomoč strokovnjakov, s katerimi poskušata rešiti problem, namesto da se obtožujeta v javnosti in si delata sramoto. Zato vzajemna ločitev ni le stvar posameznikov, ki se ločujeta, ampak je krog razširjen na usposobljene odvetnike, terapevte, finančne svetovalce in druge strokovnjake, ki verjamejo, da je ta družina končana, vendar želijo pomagati, da se na pogorišču preteklosti izoblikuje zdravo jedro za preživetje v prihodnosti.

Kot izkušen strokovnjak za ločitev predlagam, da vsaka ločitvena stranka poišče izvrstno terapevtsko pomoč.

Ugotovil sem, da je za obe strani zelo dobro, če se prej srečata s svetovalcem za ločitve, ki je navadno psihoterapevt in jima razloži pomen pogovora, tehnike reševanja konfliktov, ju seznani z možnostmi skupnega starševstva in normalizira konec zakona. Pogosto to pomaga k večjemu sodelovanju v ločitvenem postopku, tako da družine kljub travmatičnemu dogodku obdržijo svojo trdnost in ostanejo zdrave.

S svetovalci lahko obe strani prideta do uravnoteženega in obojestransko sprejemljivega dogovora glede otrok, njihovega skrbništva in višine preživnine.

Morda se zdi, da s tem, ko vključimo v ločitev toliko strokovnjakov, celotnemu postopku samo povečamo stroške! Pa vendar se pokaže, da se tako izognemo dolgotrajnemu pravdanju, tako da dejansko prihranimo čas in denar. In ne nazadnje, ločitev poteka manj travmatično za oba bivša zakonca in za morebitne otroke. Na koncu lahko jasno spoznamo: za manj dobimo več!

Če želi bivši par ohraniti notranjo blaginjo in naprej sodelovati pri vzgoji otrok ter skrbeti za njihovo dobro počutje tako, kakor bo za otroke najboljše, je vzajemna ločitev pravilna izbira.

Mahatma Gandhi je v knjigi “The Story of My Experiments with the Truth” zapisal: “Moje veselje je bilo brezmejno. Naučil sem se praktične strani prava. Naučil sem se iskati boljšo stran človekove narave … naučil sem se, da kot odvetnik lahko ponovno združim stranki, ki sta vlekli vsaka na svojo stran. Lekcija, ki sem se jo naučil, se je neizbrisno vtisnila vame, tako da sem poskušal sklepati zasebne kompromise celo v najtežjih primerih. Pri tem nisem ničesar izgubil – niti denarja niti lastne duše.”

Sodelovanje pri ločitvi (Ronald Supancic)

Pripravil: Vili Granda

Original na spletni strani: http://www.divorcemag.com/articles/Collaborative_Law/collabrative_divorce.html